เหตุผลที่ลูกค้าเลือก เวลพลาส

 
79
 

ครบวงจร

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านบรรจุภัณฑ์ยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เราทราบดีถึงความต้องการอันแตกต่างของลูกค้า ซึ่งต้องการค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของตนเองที่สุด สายการผลิตของ เวล พลาส จึงมีความหลากหลายและครบวงจร ทั้งบรรจุภัณฑ์ภายนอกสำหรับวางโชว์สินค้า บรรจุภัณฑ์ภายในที่สัมผัสกับตัวสินค้าหรืออาหารโดยตรง รวมถึงอุปกรณ์แพคกิ้งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในขั้นตอนบรรจุสินค้าลงหีบห่อด้วย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

นอกเหนือจากตัวบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรแล้ว เวล พลาส ยังมีการพัฒนาวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยบรรจุภัณฑ์ภายนอก จะมุ่งเน้นความสวยงาม แข็งแรง คงทน ส่วนบรรจุภัณฑ์ภายใน มุ่งเน้นความสะอาดและปลอดภัย

ราคาย่อมเยา

เนื่องจาก เวล พลาส เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเอง เราจึงสามารถควบคุมและกำหนดราคาของสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพและบริการที่ครบครัน

 

บริษัท เวลพลาส จำกัด

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่สุดของคุณภาพสินค้าที่ดีและปลอดภัย