ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

บริษัท เวล พลาส จำกัด ก่อตั้งปี 2535 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต พิมพ์ และจัดจำหน่าย
ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Flexible Packaging)
โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 20 ปี บริษัทผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
งานบรรจุภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องเป่าถุงพลาสติก เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย
และเครื่องเคลือบลามิเนตคุณภาพสูง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและนำส่งสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ด้วยเครื่องจักรที่
ทันสมัยและบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยบริษัทมุ่งเน้นการบริการที่ยึดลูกค้าเป็น
จุดศูนย์กลาง เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
ด้วยความโดดเด่นในด้านคุณภาพและบริการที่เป็นที่ประทับใจ เวล พลาส พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านงานบรรจุภัณฑ์

มาตรฐานการประกันคุณภาพ

เวล พลาส ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงาน และความใส่ใจในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ของการผลิต บริษัทมีมาตรฐานในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

  1. การตรวจสอบก่อนการผลิต
  2. การตรวจสอบและควบคุมระหว่างผลิต
  3. การตรวจสอบภายหลังการผลิต